Huisreglement

Nieuwe privacywet
•Wanneer je als danser ingeschreven bent in MoveZ, ga je akkoord dat wij gedurende het dansseizoen foto’s mogen posten op onze website en sociale media. Alle foto’s die genomen worden zijn in functie van ‘dans’. Je gaat ook akkoord dat al de foto’s die online komen, gedeeld mogen worden door derden.
•Na inschrijving ga je ook akkoord dat wij mails mogen sturen naar de e-mailadressen die doorgegeven worden bij inschrijving. Deze mails omvatten: informatie over onze activiteiten (bv. danskampen), wijziging van danslessen,…
•Het GSM-nummer dat jullie doorgeven aan het begin van het seizoen wordt enkel gebruikt door interne leden van onze vereniging en dit in functie van de danslessen, dansshow en andere activiteiten.
•Alle informatie die jullie doorgeven (persoonlijke gegevens) blijven in het bezit van het interne team van Dansvereniging MoveZ en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Afspraken binnen de dansles
•De dansers hebben respect voor de lesgever en het materiaal.
•Er wordt gemakkelijke kledij en schoeisel verwacht. Jeansbroeken zijn niet toegelaten. Kinderen die ballet volgen dienen ook in aangepaste kledij naar de les te komen.
•Dansers dienen 5 à 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Zo kunnen alle lessen stipt beginnen en tijdig stoppen.
•Dansers houden de zaal rein. Afval wordt gedeponeerd in de juiste vuilbak.
•Kauwgom tijdens de dansles is ten strengste verboden.

 

Jaarlijks optreden
• Dansers zijn niet verplicht deel te nemen aan het jaarlijks optreden.
•Dansers die wel deelnemen aan dit optreden krijgen binnenkort een overzicht van gezamenlijke generale repetities. Dansers moeten verplicht aanwezig zijn indien zij willen deelnemen aan het optreden. Enkel door ernstige ziekte of familiale omstandigheden kan men ontzegd worden.
• Alle danslessen na de paasvakantie zijn verplicht. Dan wordt er volop aan de show gewerkt!
• Dansers die deelnemen aan ons jaarlijks optreden dienen een bijdrage te leveren van 10 euro per dansstijl die ze volgen. Het maximumbedrag bedraagt 30 euro. Dit bedrag wordt opgevraagd van zodra de datum van het optreden bekend is.
Dansers dienen deel te nemen aan alle voorstellingen. Kleuters – Kids 1 –
Kids 2 nemen enkel deel tijdens namiddagen. We staan enkel uitzonderingen toe in geval van EIGEN communie of die van broer/zus). 

 

Afspraken in verband met choreografieën
•Dansers mogen aangeleerde choreografieën binnen MoveZ niet openbaar maken. Indien zij dit wel doen, kunnen zij geschorst worden uit de vereniging. Lidgeld wordt in dit geval niet terugbetaald.

 

Ziekte en/of blessures
•Dansers die ingeschreven zijn in MoveZ zijn verzekerd. Zij kunnen dus bij een ongeval dat zich voordoet tijdens een dansuur van MoveZ beroep doen op onze verzekering. Opgelet! De eerste 25 euro is steeds te betalen door jullie zelf! Het overige saldo past de verzekering van MoveZ bij.
•Dansers die door langdurige ziekte moeten stoppen met dansen voor onbepaalde duur, kunnen in overleg met het bestuur van MoveZ een deel van het lidgeld terugkrijgen.

Lidgeld
• Dansers betalen lidgeld voor één volledig seizoen. Dit lidgeld kan enkel deels terugbetaald worden bij ziekte of blessures mits het voorleggen van een doktersattest.
• Lidgeld wordt in geval van overmacht niet terugbetaald.
• Lidgeld van danskampen wordt niet terugbetaald.

Drank & eten
•Eigen drank is verboden. Dansers kopen hun drank in de cafetaria van MoveZ.
•Lege glazen flesjes worden teruggebracht naar de toog vooraan. Plastic flesjes mogen de dansers zelf weggooien in de daarvoor bestemde vuilnisbak.
•Etensresten worden in de daarvoor bestemde vuilnisbak gegooid.

 

Andere afspraken
•Drugs en doping zijn ten strengste verboden. Bij ontdekking worden ouders onmiddellijk ingelicht en worden de leden geschorst voor het volledige dansseizoen. Lidgeld wordt in dit geval niet terugbetaald.
•MoveZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van waardevolle spullen.
•Lessen kunnen geannuleerd worden bij te weinig deelnemers (bv? tijdens examens) of bij ziekte/ongeval van de lesgever. De geannuleerde les zal, indien mogelijk, verplaatst worden naar een andere datum. Er wordt geen lidgeld terugbetaald.
•Lessen met te weinig inschrijvingen kunnen geannuleerd worden. Het betaalde lidgeld wordt terugbetaald. Er is geen enkele andere schadevergoeding mogelijk.
•Tijdens de vakanties zijn er geen danslessen. De eerste zaterdag van elke vakantie is er WEL nog les. Zowel leden als niet-leden van MoveZ kunnen wel tijdens enkele vakanties terecht voor eventuele danskampen /dansdagen.

 

Afspraken voor ouders
•Ouders kunnen hun kinderen opwachten in de cafetaria van MoveZ en dus niet in de gang aan de studio’s. Dit verhindert de doorgang tijdens leswissels. Gelieve uw kind tijdig op te halen. Lesgevers zijn buiten het dansuur niet meer verantwoordelijk voor uw kinderen. Dit om elke les tijdig te kunnen laten starten.
•Uit respect voor de lesgevers, gelieve te verwittigen indien uw kind afwezig zal zijn in de les. Dit kan rechtstreeks via sms naar de desbetreffende lesgever.
•Er zijn geen ouders toegelaten tijdens de uren in de studio’s.

 

Nieuwe regels voor het nieuwe gebouw:
Algemeen: Wij hebben een nieuwe locatie. Mogen we dan ook aan iedereen vragen om onze danslocatie proper te houden. Dit doen we uit respect voor alle vrijwilligers die meehelpen om het gebouw netjes te houden.
•We plaatsen geen voeten op de muren (bv. geen handenstand tegen muur van MoveZ)
•Dansers mogen geen gebruik maken van de lift.
•Rugzakken, jassen, schoenen en kousen worden achtergelaten in de kleedkamer. Dit gaat nooit mee naar de studio’s.