Om het dansplezier van alle dansers te garanderen, maken we graag enkele afspraken op voorhand.

LIDGELD

 • Inschrijven kan enkel via ons online platform Ledenbeheer.
 • Na de inschrijving dient het lidgeld betaald te worden binnen de termijn die aangegeven staat op de kostennota.
 • Bij het niet tijdig betalen van een kostennota zal een eerste herinnering worden uitgestuurd via Ledenbeheer. U heeft opnieuw 14 dagen de tijd om de kostennota te betalen. Bij een tweede herinnering zal een extra kost van 10 euro worden aangerekend.
 • MoveZ bepaalt de prijzen van het lidgeld. Dansers die betalen volgens seizoen kennen het lidgeld bij aanvang van het seizoen.
 • Tarieven van beurtenkaarten kunnen gewijzigd worden indien MoveZ dit noodzakelijk acht.
 • Het betalen van het lidgeld betekent dat onze huisregels gekend en aanvaard zijn.
 • Er wordt geen les- of lidgeld terugbetaald, behalve bij volgende uitzonderingen:
  • In geval van langdurige ziekte kan een terugbetaling worden bekomen voor de resterende lessen op vertoon van een doktersattest.
  • In geval van annulering van alle lessen voor de aanvang van de cursus, heeft de danser recht op een volledige terugbetaling van het lidgeld. Vindt de annulering van de volledige cursus plaats tijdens het seizoen, dan zal de terugbetaling overeenkomen met het aantal nog niet genoten lessen.
 • Gemiste lessen, voor welke reden dan ook, kunnen niet worden opgespaard en/of overgezet naar een andere cursus.
 • Inschrijvingsgeld voor activiteiten die buiten de wekelijkse danslessen vallen (bv. workshops, danskampen,…) worden in geen enkele situatie terugbetaald.

 

KLEDIJ EN SCHOENENBELEID

 • Alle leden worden gevraagd om sportieve, gemakkelijke kledij te dragen. Jeansbroeken zijn niet toegelaten.
 • Bij het betreden van de dansstudio’s is het verplicht uw schoenen om te wisselen in droge en propere dansschoenen die u meebrengt. Hiervoor is een opbergruimte voorzien in onze cafetaria.
 • De dansers dragen bij voorkeur goede dansschoenen/sneakers die voldoende enkelsteun geven.
 • U kan bij ons vrijblijvend dansschoenen aankopen. Deze schokabsoberende schoenen zorgen voor minder druk op de gewrichten.
 • Bovenstaande afspraken gelden niet voor kleuters en dansers die enkel ‘jazz’ volgen. Zij dansen op blote voeten.

 

DANSLESSEN

Indeling

 • Kleuters kunnen bij ons terecht vanaf 3 jaar.
 • Kinderen van de lagere school worden ingedeeld op leeftijd.
 • De lesgevers bepalen in welk niveau de dansers van de middelbare school
  Zij houden hierbij vooral rekening met de bekwaamheden en vorderingen van de danser tijdens het voorbije jaar.
 • Nieuwe leden van de middelbare school kunnen in onderling overleg met de lesgever hun niveau bepalen. Zij volgen tijdens de proeflessen enkele niveaus om nadien samen met de lesgever te beslissen waar zij worden ingedeeld.

Afspraken

 • Van de dansers verwachten we dat ze 5 minuten op voorhand aanwezig zijn. We vragen aan de ouders om uw kind tijdig naar de dansles te brengen en op te halen. Lesgevers zijn buiten het dansuur niet meer verantwoordelijk voor uw kind en zo kan elke les tijdig starten.
 • Gelieve afwezigheid in de dansles tijdig te verwittigen, uit respect voor de lesgever. Dit kan rechtstreeks via SMS naar de desbetreffende lesgever.
 • Er zijn geen ouders toegelaten in de danszalen tijdens de lessen.
 • GSM-gebruik tijdens de les is verboden. GSM’s worden aan het begin van de les verzameld in het bakje vooraan de danszaal.
 • Aangeleerde choreo’s mogen door de dansers niet openbaar gemaakt worden via sociale media.
 • Het is mogelijk dat een dansles geannuleerd wordt uit overmacht, bv. te weinig aanwezige leden, ziekte van de lesgever,…
 • Tijdens schoolvakanties is er GEEN dansles. De eerste zaterdag van elke vakantie is er WEL nog les.

 

DRANK EN ETEN

 • Eigen drank is verboden. In de cafetaria worden tal van dranken en versnaperingen aangeboden aan democratische prijzen.
 • Gelieve afval te sorteren in de juiste vuilbak.
 • In de danszalen zijn enkel volgende dranken toegetalen: plastic flesjes water en sportdranken (dus geen glazen flesjes).
 • Er wordt niet gegeten in de danszalen. In de kleedkamers en cafetaria is dit wel toegelaten.

 

JAARLIJKSE DANSVOORSTELLING

 • Dansers hebben de vrije keuze om deel te nemen aan het jaarlijks optreden.
 • Wij voorzien als club heel wat kledij die de dansers dragen tijdens het dansoptreden. Toch kan het zijn dat de lesgever vraagt om nog eigen kledij te voorzien.
 • Dansers die deelnemen aan de show dienen tijdens de finale T-Shirt van de club te dragen. Nieuwe leden krijgen dit.
 • Dansers die deelnemen aan dit optreden krijgen tijdig een overzicht van de repetities waar zij verplicht aanwezig moeten zijn.
 • Dansers die deelnemen aan het optreden zijn verplicht aanwezig tijdens de danslessen vanaf januari 2023.
 • Enkel met een grondige reden (bv. schooluitstappen) kunnen uitzonderingen worden gemaakt op bovenstaande afspraken.
 • Het is mogelijk dat lessen (in functie van de voorbereiding naar de dansvoorstelling) geschrapt worden tijdens de examenperiode van maart (wegens te veel afwezigen). Deze lessen kunnen worden verplaatst naar een ander moment waarop wij verwachten dat alle dansers aanwezig kunnen zijn.
 • In één weekend zijn er meerdere dansvoorstellingen. De dansers nemen deel aan elke voorstelling. Kleuters, kids 1&2, ballet basics nemen enkel deel aan de namiddagvoorstellingen.
 • Dansers die ingeschreven zijn voor het optreden zullen de kosten van de reeds aangekochte kledij dienen te betalen indien zij op een later moment de deelname aan de voorstelling annuleren.

 

ONGEVALLEN

 • Elke danser wiens lidgeld betaald is, is verzekerd.
 • Bij een ongeval in MoveZ dient een danser dit te melden aan de lesgever en krijgt hij/zij verzekeringspapieren mee naar huis.
 • De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aangifte van het ongeval. Alle informatie kan u terugvinden op de verzekeringspapieren.
 • De eerste 25 euro is steeds te betalen door (de ouders van) de danser zelf. Voor het overige saldo komt de verzekering van MoveZ tegemoet.

 

PRIVACY

 • Wie ingeschreven is, gaat akkoord met het nemen van foto’s. Deze foto’s kunnen online geplaatst worden op onze website en sociale media. Het is ook mogelijk dat deze foto’s online gedeeld worden door derden.
 • De e-mailadressen door u opgegeven bij de inschrijving, worden gebruikt om informatie door te mailen over de danslessen en alle evenementen door MoveZ georganiseerd.
 • Het GSM-nummer dat jullie doorgeven aan het begin van het seizoen, wordt enkel gebruikt door interne leden van onze vereniging en dit in functie van de danslessen en onze activiteiten (bv. danskampen, het eetfestijn,…).
 • Alle informatie die jullie doorgeven (persoonlijke gegevens) blijven in het bezit van het interne team van MoveZ en worden niet doorgegeven aan derden.

 

ANDERE AFSPRAKEN

 • Zowel leden als niet-leden van MoveZ kunnen tijdens enkele schoolvakanties deelnemen aan een danskamp of workshop georganiseerd door MoveZ.
 • MoveZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van waardevolle spullen.
 • Drugs en doping zijn ten strengste verboden. Bij ontdekking worden ouders onmiddellijk ingelicht en worden de leden geschorst voor het volledige dansseizoen.

 

 

 

Bij het niet naleven van onze huisregels kan het bestuur beslissen de danser te schorsen voor (on)bepaalde tijd.

Het lijkt ons een kleine moeite om bovenstaande afspraken in acht te nemen wetende dat ze bijdragen tot een optimaal dansplezier voor iedereen!